LIKEPERSON

Formelt om likepersonarbeidet

Likeperson brosjyre okt 20172 web

Likepersonarbeidet i CarciNor drives med grunnlag i CarciNors vedtekter, og våre retningslinjer for likepersonsarbeidet.
CarciNor likepersoner er kvalitetsikret og godkjent gjennom vår likepersonsordning. Alle våre likepersoner har avlagt skriftlig taushetsløfte. CarciNor har egen likepersonkooordinator som er tilsluttet hovedstyret. Les mer om retningslinjer her ...

Likepersonarbeidet er frivillig og ulønnet, og kan foregå mellom enkeltpersoner og i grupper.
Her finner du våre likepersoner ........

 

LIKEPERSON

Skjema til likepersonrapportering

likeperson

Likepersonaktiviteten i CarciNor skal dokumenteres.

 

Hvem er en likeperson?

likepersoner 13
En likeperson i CarciNor er en person som på bakgrunn av egen erfaring om å leve med NET-kreft, kan være til hjelp for andre i samme situasjon og disses pårørende.

En likeperson er ikke en fagperson, men en kvalifisert lekmann som kan gi omsorg og praktisk veiledning. Likeperson har avlagt taushetsløfte.
Likeperson i CarciNor er årlig med på samlinger der de oppdateres både faglig og på det som skjer i foreningen.

LIKEPERSON

Takk for din rapportering

Loggut 1A

 LIKEPERSON 

Likepersoner i CarciNor

Her finner du en oversikt over CarciNors likepersoner

LIKEPERSON

Informasjon om likepersonrapportering

likeperson

Likepersonaktiviteten i CarciNor skal dokumenteres.

Dette er med bakgrunn i krav fra BUFdir og Kreftforeningen til CarciNor. Besøk/samtale som er gjennomført som likeperson skal rapporteres av den enkelte likeperson.

LIKEPERSON

Trenger du en å snakke med

likeperson gull

En likeperson har erfaring med NET-kreft, en som har gjennomgått det samme som deg. CarciNor har likepersoner både for pasienter og pårørende.

LIKEPERSON

Kontakttelefon

Kontakttelefon okt 20172 web

CarciNor har egen kontakttelefon, som betjenes av foreningens likepersoner.

             21 420 680

Åpningstider er hverdager 09.00 - 15.00

Du kan også ta kontakt direkte med en av foreningens likepersoner, også utenom åpningstiden.


Likepersonkoordinator i CarciNor

CarciNor har en ansvarsperson, en likepersonkoordinator for oppfølging av likepersonene i foreningen.

 likeperson

Likeperson for pårørende

Likeperson brosjyre okt 20172 web

Likepersoner for pårørende og nærstående er personer som har egen erfaring med hvordan det er å være pårørende til personer med NET-kreft, kreftsykdom. Likepersoner er med på årlige samlinger der de oppdateres både faglig og det som skjer i CarciNor.

 LIKEPERSON

Retningslinjer for likepersonarbeidet

CarciNor Likeperson retningslinjer mars 2014

Likepersonarbeidet er en viktig del av CarciNors arbeid for personer med NET-kreft og deres pårørende.
Likepersonarbeidet er frivillig og ulønnet og kan foregå mellom enkeltpersoner og i grupper.

Vardesentere

Varde   

På Vardesenterene er det en felles likepersontjeneste for kreftpasienter og nærstående. Likepersontjenesten på Vardesenterene er et sammarbeide mellom pasientforeningene og Kreftforeningen. Det er etablert Vardesenter mange steder i Norge.

 

En likeperson er en god lytter

Kirsten_S  

Kirsten er likeperson på Vardesenteret

Kirsten Winger Solvang er en av CarciNors dyktige likepersoner som er med i likepersonstjenesten på Vardesenteret.
Les mer om Kirsten og likepersonstjenesten på Vardesenteret her ...

 

På Vardesenteret finner du Likepersontjenesten, hvor alle kreftpasientforeningene er representert. Kirsten Winger Solvang er en av likepersonene som har tid til å lytte, og som vil forstå, fordi hun bærer på sin egen kunnskapserfaring, som startet den dagen hun fikk kreftdiagnosen.

Les mer om Kirsten og arbeidet som likeperson her...

Artikkelen var første gang presentert i nyhetsseksjonen til Vardesenteret her ...

LIKEPERSON

Likepersonarbeidet i CarciNor

CarciNor brosjyre oktober 20179 web

Likepersonsarbeidet er en viktig del av CarciNors arbeid for personer med NET-kreft og deres pårørende.
Gjennom likepersonarbeidet vil vi bidra til en best mulig livskvalitet for de som er rammet av NET-kreft.

LIKEPERSON

Kan jeg bli Likeperson?

Det er ingen formelle krav til å kunne være likeperson. Men det er allikevel ikke alle som egner seg til å være likeperson. Vurderingen av egnethet gjøres av kvalifiserte personer knyttet til CarciNor ved gjennomføring av likepersonkurs.

 


CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680

post(a)carcinor.no

 

  NetVerket 2 2015  

NETverket

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

   CarciNor er anerkjent av:Anerkjent