Likepersoner

Trenger du en å snakke med

En likeperson har erfaring med NET-kreft, en som har gjennomgått det samme som deg.
CarciNor har likepersoner både for pasienter og pårørende.

Les mer …


Likepersoner i CarciNor

Her finner du en oversikt over CarciNors likepersoner

Les mer …


Vardesentere

Likepersontjenesten på Vardesenterene er et sammarbeide mellom pasientforeningene og Kreftforeningen. Det er etablert Vardesenter mange steder i Norge.

Les mer …


Kontakttelefon

CarciNor har egen kontakttelefon, som betjenes av foreningens likepersoner.

             21 420 680

Du kan også ta kontakt direkte med en av foreningens likepersoner.

Les mer …


Kan jeg bli Likeperson?

Det er ingen formelle krav til å kunne være likeperson. Men det er allikevel ikke alle som egner seg til å være likeperson. Vurderingen av egnethet gjøres av kvalifiserte personer knyttet til CarciNor ved gjennomføring av likepersonkurs.

Les mer …


Formelt om likepersonarbeidet

Likepersonarbeidet i CarciNor drives med grunnlag i CarciNors vedtekter, og våre retningslinjer for likepersonsarbeidet.

Les mer …


Informasjon om likepersonrapportering

Likepersonaktiviteten i CarciNor skal dokumenteres. Besøk/samtale som er gjennomført som likeperson skal rapporteres av den enkelte likeperson.

Les mer …


Likepersonarbeidet i CarciNor

Likepersonsarbeidet er en viktig del av CarciNors arbeid for personer med NET-kreft og deres pårørende.
Gjennom likepersonarbeidet vil vi bidra til en best mulig livskvalitet for de som er rammet av NET-kreft.

Les mer …


Likeperson for pårørende

Likepersoner for pårørende og nærstående er personer som selv har egen erfaring med hvordan det er å være pårørende til personer med NET-kreft, kreftsykdom. 

Les mer …


Hvem er en likeperson?

En likeperson i CarciNor er en person som på bakgrunn av egen erfaring om å leve med NET-kreft, kan være til hjelp for andre i samme situasjon og disses pårørende.

Les mer …


En likeperson er en god lytter

Kirsten er likeperson i CarciNor og likeperson på Vardesenteret

Les mer …


For likepersoner

Rapportering for likepersoner på nett

Logginn

Logg inn - for rapportering for likepersoner på hjemmesidene.

Les mer …


For likepersoner

Takk for din rapportering

Loggut

Gå til utlogging etter gjennomført rapportering.

Les mer …


For likepersoner

Likepersonrapportering på e-post

Likepersonsaktiviteten skal rapporteres, her finner du rapporteringsskjema.

Les mer …


Kontakt oss

CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680

post(a)carcinor.no

For likepersoner

Web likeperson button

Web likeperson button logg inn Web likeperson button skjema

NETverket

NetVerket 2 2015 

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

Følg oss

sos button insos button fsos button tsos button psos button Ln

Web likeperson button snakke med

Web medlem button 2

Web gi gave button forsk blå

Web NET butikk button