FORSKNING

Forskning

CarciNor brosjyre oktober 20177 web

Forskning og informasjon er en viktig del av CarciNors arbeide.

CarciNor arbeider for å bidra til å informere om, og finne frem til utredning og behandling for de som blir berørt av NET-kreft

Studier viser at det tildeles lite økonomiske midler til forskning på sjeldne kreftsykdommer. Det er viktig at pasientforeningen for personer med NET-kreft, CarciNor, aktivt bidrar til at det forskes på denne kreft formen. Les mer om CarciNors forskningsfond her ......

 

Støtt CarciNors forskningsfond

Forskningsfond brosjyre 2014 mai

Alle gaver til CarciNors forskningsfond går til forskning på NET-kreft. 
Gaver til kreftforskning gir rett til skattefradrag. Dersom du ønsker skattefradrag må du huske å oppgi både navn og personnummer som betalingsinformasjon på giro eller i nettbank. Les mer i CarciNors brosjyre her...

CarciNors forskningsfond kontonummer: 5082.07.66331

 


Retningslinjer for CarciNors forskningsfond

CarciNor forskningdsfond 2010

I retningslinjene for CarciNors forskningsfond konkretiserer foreningen hvordan CarciNor skal formidle og bruke midler som er samlet inn for forskning.

I tillegg til vårt informasjonsarbeid, er CarciNor også en aktiv økonomisk bidragsyter til forskning innen NET-kreft. CarciNor søker etter konkrete prosjekter inne NET-kreft og deler årlig ut midler til relevante prosjekter. Les mer her .............

 

 

Søk om forskningsmidler fra CarciNor

Forskning 2017 web1

CarciNor søker nye forskningsprosjekter innen NET-kreft. Vi oppfordrer aktuelle søkere til å ta kontakt med oss for mer informasjon om søknad og tildeling av midler fra CarciNors forskningsfond. E-post eller tlf:  21 420 680

e-post:  
postcarcinor

 


CarciNors forskningspris

Forskningsfond tildelt dr. Lilleaas 2017a web

CarciNor er en aktiv bidragsyter til forskning innen NET-kreft. Det deles årlig ut midler til relevante prosjekter. CarciNor vil i samarbeid med fagmiljøet, være med på å sikre at vi finner fram til bedre metoder for utredning og behandling for de som blir rammet av NET-kreft.

Les mer om våre prisvinnere her ...........

 

 


CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680

post(a)carcinor.no

 

  NetVerket 2 2015  

NETverket

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

   CarciNor er anerkjent av:Anerkjent