Internasjonal NET-kreft dag, 10 november 

net_final_ribbon liten
Den internasjonale dagen for opplysning om nevroendokrin kreft (NET-kreft), "Worldwide NET Cancer Awareness Day” blir arrangert 10. november hvert år. Dagen arrangeres for å øke oppmerksomheten, og skape bevissthet om nevroendokrin kreft.

 

Bergen 12 1024

NET-kreft dagen i Bergen

Dagen er et unikt samarbeide mellom forskjellige NET-organisasjoner over hele verden. CarciNor er en aktiv deltaker og bidragsyter på den årlige internasjonale NET-kreft dagen for opplysning om nevroendokrin (NET) kreft.

En av satsnings områdene for NET-kreft dagen er å bruke sosiale media, og internett. Gjennom internett blir landegrenser og avstander visket ut, og vi kan få kontakt med andre organisasjoner og andre personer som er rammet av NET relativt enkelt.

 

NET-kreft dagen

NET-kreft dagen arrangeres fordi en rekke studier viser at det er alvorlige mangler og feil ved diagnostisering og behandling av NET-kreft. Feil og mangler som kan føre til alvorlig sykdom og død. Det er store forskjeller på behandling av NET-kreft rundt omkring i verden, og det er viktig å skape bevissthet om denne alvorlige kreftsykdommen.

NET-kreft dagen er blitt et unikt samarbeide mellom 24 forskjellige NET-kreft organisasjoner fra 17 land over 5 kontinenter. NET-kreft dagen er et unikt internasjonalt samarbeide mellom pasientorganisasjoner og støtte organisasjoner for NET-kreft fra hele verden. 
CarciNor er en aktiv deltaker og bidragsyter i det internasjonale arbeidet for NET-kreft dagen. Et viktig samarbeide som viser at det er store felles utfordringer i forhold til NET-kreft på tvers av landegrenser og kontinenter.

CarciNor har egen presentasjon til NET-kreft dagen, les mer her ......

 

Proklamasjon/Opprop om NET-kreft

Vi - det internasjonale NET-samfunnet - oppfordrer pasienter, nærstående, helse- personell og samfunnet for øvrig å slutte dere til oss. For å øke bevissthet om nevroendokrin kreft, behovet for rask diagnose og tilgang til best mulig behandling og pleie. Signering av erklæringen vil bli gjort på alle arrangementer som arrangeres rundt om i hele verden. Vi oppfordrer alle til å bli med å signere erklæringen.

Du kan signere oppropet elektronisk på NET Cancer Day her .....

Les hele oppropet her .......

 

 


CarciNor
Thomlesgate 4, 0270 Oslo

Tlf. 21 420 680

post(a)carcinor.no

 

  NetVerket 2 2015  

NETverket

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

   CarciNor er anerkjent av:Anerkjent