ENGASJERT I NET-KREFT

Den Internasjonale Nevroendokrine Kreft Alliansen (INCA) 

INCA letterhead

 

INCA har forpliktet seg til å være den globale talsmann for nevroendokrine (NET) kreftpasienter.

Vi har en visjon om en verden der alle nevroendokrine kreftpasienter får en riktig diagnose, den beste omsorg og den ultimate behandling.


wncad at wien sept 2012

INCA , Membership Council Meeting, Wien

INCA (tidligere kjent som Worldwide NET Cancer Awareness Day Alliance) ble etablert i 2010 i Berlin, Tyskland. Alliansens medlemmer er NET-kreft pasientgrupper og interesseorganisasjoner fra Asia, Australia, Europa og Nord-Amerika.
Hovedmålet for alliansen er å øke bevisstheten om nevroendokrin kreft i helsevesenet, samfunnet og blant folk flest.

Det er engasjementet for å endre ting til det bedre for nevroendokrine kreftpasienter som driver oss fremover, og å forene pasientforeninger og talsmenn for NET-kreftpasienter fra hele verden i dette arbeidet " sier Grace Goldstein, president for INCA og daglig leder for Carcinoid Cancer Foundation i New York, USA.

Høyt prioriterte oppgaver for alliansen er arbeidet for å oppnå tidlig diagnostisering av kreftsykdommen gjennom samarbeid med helsesektoren og det offentlige. Tilgang til multidisiplinære team, og omsorg av høy kvalitet for alle. Formidling av nøyaktig og brukervennlig informasjon om nevroendokrin kreft.

CarciNor er en aktiv deltaker i det internasjonale samarbeidet gjennom INCA. CarciNor er også en av initiativtakerne til NET-kreft dagen og er blant stifterne av NET-kreft dagen 10 november. 

 

INCA er en global plattform

for å støtte eksisterende og nye NET-kreftpasient grupper og interesseorganisasjoner fra hele verden. Ved samling av ressursene hos nåværende medlemmer og aktivt nå ut til nye medlemmer, oppfordrer INCA til deling av ”best practices” og erfaring. Noe som er viktig og avgjørende i forhold til sjeldne kreftformer som nevroendokrin kreft.

INCA har som formål å arbeide sammen for å øke forståelsen om NET-kreft typer på et globalt plan. Den internasjonale NET-kreft dagen 10. november for opplysning om nevroendokrin kreft er en årlig opplysningskampanje som koordineres av INCA.
Det er pasientforeninger og støtteforeninger som arrangere aktiviteter både nasjonalt og internasjonalt på NET-kreft dagen.

Les mer om INCA her ...

 


CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680

post(a)carcinor.no

 

  NetVerket 2 2015  

NETverket

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

   CarciNor er anerkjent av:Anerkjent