CarciNor og Internasjonalt engasjement

Intenasjonalt samarbeid og solidaritet er viktig for alle som arbeider for kreftsaken.

Dette er også viktig for oss som arbeider for nevroendokrin kreft. Vi i CarciNor har mye å lære og mye å bidra med i samarbeid med andre pasientforeninger både her hjemme og internasjonalt.

 

Berlin_group_photo_8-1024x711

Fra stiftelsen av Den internasjonale NET-kreft dagen i Berlin, 2010.

CarciNors er engasjert på flere måter i internasjonalt arbeide. Vi har et skandinavisk samarbeide med Carpa i Sverige og Netpa i Danmark. Dette har så langt vært av mer uformell karakter. Vi har også nettverk og kontakter med andre europeiske NET-kreft organisasjoner.

 

International Neuroendocrine Cancer Alliance (INCA).

CarciNor største internasjonale engasjement er gjennom den International Neuroendocrine Cancer Alliance (INCA). 
INCA ble etablert i 2010 i Berlin, Tyskland. Alliansens medlemmer er NET-kreft pasientgrupper og interesseorganisasjoner fra Asia, Australia, Europa og Nord-Amerika.
Hovedmålet for alliansen er å øke bevisstheten om nevroendokrin kreft i helsevesenet, samfunnet og blant folk flest.

Den internasjonale NET-kreft dagen 10. november

NET-kreft dagen for opplysning om nevroendokrin kreft er en årlig opplysningskampanje som koordineres av den International Neuroendocrine Cancer Alliance. 

 

INCA Membership Council

Membership Council, eller medlemsrådet, er NET-kreft organisasjoner fra hele verden som har sluttet seg til medlemsrådet som danner representantskapet for INCA. CarciNor er representert i INCA sammen med NET-kreftorganisasjoner fra Canada, Danmark, Singapore, Sverige, Storbritania, USA, Australia, Tyskland, Nederland

 

INCA Board of Directors

Board of Directors, eller hovedstyre, organiserer og leder arbeidet i INCA. Board of Directors består av syv personer og velges av INCA Membership Council. CarciNor er representert i Board of Directors ved styreleder. 


CarciNor
Thomlesgate 4, 0270 Oslo

Tlf. 21 420 680

post(a)carcinor.no

 

  NetVerket 2 2015  

NETverket

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

   CarciNor er anerkjent av:Anerkjent