MEDLEM

Bli medlem

Medlem 2web

Ja, jeg vil gjerne bli medlem i CarciNor og får tilsendt informasjon om foreningen, lokale aktiviteter, lokallag, CarciNors medlemsblad "NETverket".


CarciNor har forskjellige medlemskategorier.

Medlem, årskontingent 400,-

Familiemedlemårskontingent 75,-
(Et familiemedlem har samme bostedsadresse som medlem).

Støttemedlemårskontingent 200,-

 

Les mer om medlemskap i CarciNor og våre medlemskategorier her ......

Du kan også velge å gi et Gavemedlemsskap, Les mer her .....

Les mer om bedriftsvenn her....

 

Bakgrunnen for informasjonen vi etterspør er krav fra BUFdir på dokumentasjon på medlemsskap. CarciNor har et gjensidig forpliktende samarbeid med Kreftforeningen og følger Kreftforeningens etiske retningslinjer. All informasjon blir behandelt konfidensielt, ingen opplysninger vil på noe tidspunkt bli gitt videre eller delt med tredjepart. 

CarciNor følger kravene i personopplysningsloven og General Data Protection Regulation (GDPR) for enkeltpersoners personopplysninger. CarciNor har egne retningslinjer for personvern som er i henhold til bestemmelsene i personopplysningsloven. Les mer om CarciNors retningslinjer for personvern og medlemsregister her .....

Ved å tegne medlemsskap i CarciNor akseptere du at CarciNor lagrer disse opplysningene i vårt medlemsregister.

 

Fields marked with * are required


CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680

post(a)carcinor.no

 

  NetVerket 2 2015  

NETverket

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

   CarciNor er anerkjent av:Anerkjent