Den Internasjonale Nevroendokrine Kreft Alliansen (INCA) har forpliktet seg til å være den globale talsmann for nevroendokrine (NET) kreftpasienter.

INCA letterhead

Vi har en visjon om en verden der alle nevroendokrine kreftpasienter får en riktig diagnose, den beste omsorg og den ultimate behandling.


wncad at wien sept 2012
INCA , Membership Council Meeting, Wien

INCA (tidligere kjent som Worldwide NET Cancer Awareness Day Alliance) ble etablert i 2010 i Berlin, Tyskland. Alliansens medlemmer er NET-kreft pasientgrupper og interesseorganisasjoner fra Asia, Australia, Europa og Nord-Amerika.
Hovedmålet for alliansen er å øke bevisstheten om nevroendokrin kreft i helsevesenet, samfunnet og blant folk flest.

"Det er engasjementet for å endre ting til det bedre for nevroendokrine kreftpasienter som driver oss fremover, og å forene pasientforeninger og talsmenn for NET-kreftpasienter fra hele verden i dette arbeidet " sier Grace Goldstein, president for INCA og daglig leder for Carcinoid Cancer Foundation i New York, USA.

Høyt prioriterte oppgaver for alliansen er arbeidet for å oppnå tidlig diagnostisering av kreftsykdommen gjennom samarbeid med helsesektoren og det offentlige. Tilgang til multidisiplinære team, og omsorg av høy kvalitet for alle. Formidling av nøyaktig og brukervennlig informasjon om nevroendokrin kreft.

CarciNor er en aktiv deltaker i det internasjonale samarbeidet gjennom INCA. CarciNor er også en av initiativtakerne til NET-kreft dagen og er blant stifterne av NET-kreft dagen 10 november. 

INCA er en global plattform

for å støtte eksisterende og nye NET-kreftpasient grupper og interesseorganisasjoner fra hele verden. Ved samling av ressursene hos nåværende medlemmer og aktivt nå ut til nye medlemmer, oppfordrer INCA til deling av ”best practices” og erfaring. Noe som er viktig og avgjørende i forhold til sjeldne kreftformer som nevroendokrin kreft.

INCA har som formål å arbeide sammen for å øke forståelsen om NET-kreft typer på et globalt plan. Den internasjonale NET-kreft dagen 10. november for opplysning om nevroendokrin kreft er en årlig opplysningskampanje som koordineres av INCA.
Det er pasientforeninger og støtteforeninger som arrangere aktiviteter både nasjonalt og internasjonalt på NET-kreft dagen.

Les mer om INCA på netcancerday.org

FORSKNING

Global NET Cancer Survey

 Survey NET global web

Resultatene fra den Internasjonal forskningsstudien på NET-kreftpasienters erfaringer og livskvalitet er kommet. Studien ble presenteret på ENETS konferansen i Barcelona i mars 2015.

Stor internasjonal forskningsstudie på NET-kreft

NET-kreft studie mai 2014

 

CarciNor har deltatt på ”Global NET Pasient Survey”.
For første gang ble det gjennomført en stor internasjonal forskningsstudie på NET-kreftpasienters (nevroendokrin/carcinoid kreft) erfaringer og livskvalitet. En global studie på tvers av landegrenser og kontinent. Les mer her ....

Deltakere i studien var NET-kreft pasienter over hele verden. Studien ble oversatt til en rekke språk, også norsk.

Det er viktig at også vi i Norge bidrar i studier og deler våre erfaringer om diagnose og behandling. 

CarciNor deler ut forskningsmidler

Forskningsmidler web 2014

CarciNor deler ut forskningsmidler.
Vi søker nye forskningsprosjekter innen NET-kreft, nevroendokrin kreft, carcinoid.

 

CarciNors forskningsfond for
NET-kreft

Forskningsfond

CarciNor er en aktiv økonomisk bidragsyter til forskning innen NET-kreft. Det deles jevnlig ut midler til relevante prosjekter.

Målsetningen for CarciNors forskningsfond er å stimulere til flere og bedre forskningsprosjekter relatert til NET-kreft. Slik kan vi som pasientforening, i samarbeid med fagmiljøet, være med på å sikre at vi finner fram til bedre metoder for utredning og behandling for de som blir rammet av NET-kreft. Les mer om CarciNor og forskning her .....


Støtt CarciNors forskningsfond

Alle gaver til CarciNors forskningsfond går uavkortet til forskning på NET-kreft. Gaver til kreftforskning gir rett til skattefradrag. Dersom du ønsker skattefradrag må du huske å oppgi både navn og personnummer som betalingsinformasjon på vedlagte giro eller i nettbank.

CarciNors forskningsfond kontonummer: 5082.07.66331

Vi takker for din støtte til forskning for bedre utredning og behandling av NET-kreft.

 

CarciNors brosjyre om forskning

Forskningsfond brosjyre 2014 mai

Les mer her .......

 


Søk om forskningsmidler fra fondet

Forskningsmidler 2014

CarciNor søker nye forskningsprosjekter innen NET-kreft. Vi oppfordrer aktuelle søkere til å ta kontakt med oss for mer informasjon om søknad og tildeling av midler fra CarciNors forskningsfond. Les mer her ....


CarciNor
Thomlesgate 4, 0270 Oslo

Tlf. 21 420 680

post(a)carcinor.no

 

  NetVerket 2 2015  

NETverket

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

   CarciNor er anerkjent av:Anerkjent